Brf Nya Rio

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Nya Rio:s hemsida!

2022-11-02

Dags för Årsstämma!
Tisdagen 22 november 2022 kl 19.00  i föreningens lokal på Björktjäravägen 7

  • Aspia går tillsammans med oss igenom årsredovisningen.
  • Dragning av lotteriet från städdagen.
  • Föreningen bjuder som en tradition på Smörgåstårta:
    För att veta ur mycket smörgåstårta vi behöver beställa så vill vi ha in en anmälan,
    då lämpligast på SMS till Kerstin på 070-559 56 16 , dock senast 17 nov!

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!


2021-10-19

Vår underhållsplan hittar du i vår medlemsarea.
Till den sidan kommer bara medlemmar, din egna logging står på avin för månadsavgiften (”hyresavin”)
http://medlem.brfnyario.se/undehallsplan/


2018-11-15

Hemsidan är under ”renovering”
Vi har ny leverantör av försäkringar och bredband.
Så vissa delar är inaktuella!!
Har du funderingar kontaktar du ordförande eller vicevärden!Sidan ”Aktuellt” bör du alltid kolla in!

Hör gärna av dig om du saknar information som bör finnas med här!
Skicka mail till vicevard@brfnyario.se

 Situationsritning_nya_rio

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.